Mikä interim-palvelu?

interim” eng. = väliaikainen

Organisaatiossa voi tulla eteen erilaisia vaiheita, jolloin aiemmat ratkaisut ja osaaminen eivät enää riitä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

  • Yritys haluaa laajentua kansainvälisille markkinoille.
  • Liiketoimintaa halutaan skaalata seuraavalle tasolle.
  • Tietyn liiketoiminta-alueen prosessit täytyy uudistaa.
  • Yksikkö joudutaan ajamaan alas kokonaisuudessaan.
  • Yritystä halutaan muokata myyntikuntoon.

Tällöin avuksi voi tulla interim-johtaja eli vuokrajohtaja, joka toimii väliaikaisesti organisaation apuna, kunnes yhteisesti sovitut tavoitteet on saavutettu.

Mikä on interim-johtaja?

Interim-johtajat ovat kokeneita ja monissa liemissä marinoituneita johtamisen ammattilaisia, jotka vauhdittavat muutostilanteita tietotaitonsa avulla. Vuokrajohtaja on kiinteä osa organisaation toimintaa: hän paitsi suunnittelee muutokset, myös jalkauttaa ne organisaation toimintaan. Tässä interim-johtaja eroaa ulkopuolisesta konsultista.

Minkälainen vuokrajohtajan toimeksianto on?

Muutoksen läpivienti ei aina edellytä vakituisen johtajan palkkaamista. Vuokrajohtajat toimivat tyypillisesti esim. toimitusjohtajina, talousjohdon, myynnin ja markkinoinnin johdon, projektijohdon tai HR-johdon tehtävissä. Interim-ammattilaisia voidaan nimestä huolimatta hyödyntää myös muissa kuin johtotehtävissä. Esimerkiksi talouden tai henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävissä interim-asiantuntija voi olla kultaa kalliimpi.

Interim-toimeksiantojen kesto vaihtelee osa-aikaisesta kokoaikaiseen ja lyhytkestoisesta projektista jopa muutaman vuoden mittaiseen kokonaisuuteen. Useimmat toimeksiannot kestävät 8–12 kuukautta. Interim-johtaja tekee työnsä ja kun tavoitteet on saavutettu, hän siirtyy uusien haasteiden pariin.

Miksi kannattaisi ottaa vuokrajohtaja?

Vuokrajohtajat jakautuvat yleensä kahteen eri sektoriin. Ensimmäinen ja ensisijainen tarve vuokrajohtajalle on määräaikaisten projektien ja muutosprosessien läpiveto. Toisekseen interim-ammattilainen auttaa kantamaan yli tilanteiden, joissa avainhenkilö vaihtuu: hän voi paikata tilapäistä osaamispuutosta vaikkapa vanhempainvapaiden ja sairaslomien sijaisuuksissa tai irtisanoutumistilanteissa, kun uutta tekijää ei ole vielä löytynyt.

Heti kiinni tuottavaan työhön

Usein interim-johtajat ovat tehtäväänsä ylipäteviä. Vuosien kokemuksella varustettu ammattilainen muodostaa nopeasti kokonaiskuvan tilanteesta, huomaa sudenkuopat ja pääsee tuottavaan työhön käsiksi heti. Kokeneilla johtajilla on perspektiiviä ja kykyä vetää muutokset tehokkaasti ja ajallaan läpi.

Tuoretta näkökulmaa sekä oikeita tuloksia

Koska interim-johtaja tulee organisaation ulkopuolelta, hän kykenee tarkastelemaan tilannetta objektiivisesti ja tuomaan tuoretta näkökulmaa ongelmanratkaisuun. Vuokrajohtaja keskittyy tuloksien aikaansaamiseen eikä eläkeviran petaamiseen. Kun yhdessä sovitut tavoitteet on saavutettu, vuokrajohtaja siirtyy organisaation palveluksesta pois ilman suurempaa hässäkkää. Tavoitteena on aina, että organisaatio seisoo toimeksiannon päättyessä vielä tukevammin omilla jaloillaan kuin ennen sitä: vuokrajohtaja siirtää tietotaitoaan organisaatioon koko toimeksiannon ajan.

Budjetillisesti sopiva vaihtoehto

Interim-ammattilaiset ovat usein toimiva ratkaisu siinäkin tilanteessa, kun suorat rekrytoinnit yrityksen omille kirjoille eivät syystä tai toisesta ole mahdollisia juuri nyt. Budjettinäkökulmasta voi olla olennaista, että henkilöstökulut eivät kasva, ja koska asiakkaan ja vuokrajohtajan välillä ei ole työsuhdetta vaan toimeksiantosopimus, ei tämä vaikuta henkilöstökuluihin.

Miten interim-palvelu toimii käytännössä?

Eezy Personnelilla on yli 30 vuoden kokemus vaativista suorahaun tehtävistä eri aloilta. Keskustelemme päivittäin kymmenien eri alojen ammattilaisten kanssa ja meillä on hyvät verkostot henkilöistä, jotka ovat kiinnostuneita interim-toimeksiannoista. Tarvittaessa etsimme tekijät myös verkostomme ulkopuolelta, jos tarvitaan hyvin spesifiä osaamista. Nopeus on valttia vuokrajohtajan saamisessa työhön, kun tarve on kova.

Etsimme ja esittelemme sopivat ehdokkaat tehtävään asiakkaalle, joka tekee lopullisen valinnan henkilöstä. Interim-johtaja on työsuhteessa meihin, jolloin hoidamme työsuhteen hallinnollisen puolen ja kannamme riskin esim. sairaskuluista – asiakas maksaa vain tehdyistä tunneista. Toinen vaihtoehto on, että vuokrajohtaja laskuttaa oman yrityksensä kautta. Kun projekti tai toimeksianto päättyy, on myös vuokrajohtajan työ tehty.

Panostamme yhteistyössä laatuun ja meille on tärkeää, että löydämme juuri oikean tekijän tehtävään. Pidämme tiiviisti yhteyttä sekä vuokrajohtajaan että asiakkaaseen koko toimeksiannon ajan ja varmistamme osaltamme, että asiat sujuvat jouhevasti. Tarvittaessa voimme auttaa myös organisaation kehitysprojekteissa.

Sinustakin interim-johtaja?

Vuokrajohtajuus sopii henkilölle, joka haluaa saada tuloksia aikaan määrätyssä ajassa ja joka on kiinnostunut hyödyntämään osaamistaan monipuolisesti erityyppisissä liiketoiminnan kehitystehtävissä. Interim-johtajan tehtävät ovat haastava kenttä, jossa vaaditaan usein tarkkaa strategista silmää ja syvällistä kokemusta eri liiketoiminnan osa-alueilta, olipa kyseessä sitten toiminnan kehittäminen, muutosjohtaminen tai saneeraaminen.

Henkilökohtaisen työelämään interim-toimeksiannot tuovat vaihtelua sekä joustoa. Vuokrajohtajana pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan monipuolisesti eri organisaatioita sisältä käsin. Vakituinen työ ei ole osaavalle tekijälle ainoa vaihtoehto.

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää Eezy Personnelin interim-palveluista joko yrityksen tai vuokrajohtajan näkökulmasta? Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä oikea ratkaisu tarpeeseesi.

Blogit