Muutosneuvotteluiden tuki

Muutosneuvotteluiden tukipalvelut

Muutosneuvottelujen varalle on hyvä olla olemassa luotettava kumppani jo hyvissä ajoin. Eezyn monipuoliset palvelut muutosneuvotteluiden tueksi auttavat sinua ja yhtiötäsi eteenpäin muutosten keskellä.

  • Uudelleensijoituspalvelu sekä lakisääteinen muutosturvapalvelu auttavat irtisanottua työllistymään uudelleen. 
  • Johdon ja esihenkilöiden sparrit auttavat tiukassa tilanteessa johtamaan ja kohtaamaan ihmisiä suunnitelmallisemmin.
  • Eteenpäin uudella organisaatiolla -valmennukset auttavat uudelleen muotoutunutta organisaatiota suuntaamaan katseensa eteenpäin ja keskittymään uuteen yhteiseen tulevaisuuteen.

1. Tarjoamme tukea irtisanotuille

Muutosturva on lakisääteinen palvelu, joka työnantajan tulee hankkia tuotannollisista tai taloudellisesta syistä irtisanottavalle henkilölle, kun työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta. Palvelu sisältää työnhakuun kouluttamista, ja sen on vastattava henkilön kuukauden palkan suuruista summaa.

Uudelleensijoituspalvelu on työnantajan vapaaehtoisesti työntekijälleen hankkima palvelu, joka sisältää räätälöitävissä olevaa uraohjausta. Palvelu auttaa irtisanottavaa tai yhteisestä sopimuksesta irtisanoutuvaa työntekijää löytämään itselleen uuden työpaikan tai urasuunnan.

2. Sparraamme johtoa ja esihenkilöitä

Johdon ja esihenkilöiden sparrit auttavat johtoa pitämään organisaation toimintakykyisenä ja johtamaan tiimejä sekä tunnelmaa muutosneuvotteluiden läpi. Kun oma HR- ja lakiosasto neuvovat lainopillisissa ja teknisissä kysymyksissä, johtamisen valmentajamme puolestaan auttavat ihmisten kohtaamisessa ja vaikeiden tilanteiden käsittelyssä.

3. Autamme organisoitumaan uudelleen

Usein muutosneuvotteluiden seurauksena myös organisaatiorakennetta päivitetään. Meiltä saat tukea ja valmennusta strategian päivittämiseen sekä liiketoiminnan organisoitumiseen. On tärkeää, että jäljelle jäänyt organisaatio tiimiytyy ja suuntaa katseensa tulevaisuuteen.

  • Autamme pitämään huolta sekä ihmisistä että liiketoiminnan tavoitteista.
  • Kirkastamme kanssasi: Miltä uusi organisaatiorakenne näyttää?
  • Luomme kanssasi konkreettisen toimintasuunnitelman.
  • Järjestämme Eteenpäin uudella organisaatiolla -valmennuksia, jotka auttavat uudelleen muotoutunutta organisaatiota keskittymään uuteen yhteiseen tulevaisuuteen.

4. Kartoitamme osaamista

Osaamisen kartoituksen tavoitteena on varmistaa, ettei muutosneuvotteluiden seurauksena organisaatiosta poistu liiketoiminnalle kriittistä osaamista. Ideaalitilanteessa osaamiskartoitus tehtäisiin jo kauan ennen muutosneuvotteluita, mutta viimeistään muutosneuvotteluiden aikana kannattaa panostaa osaamiskartoitukseen. Myös tulevaisuuden tiimien kannalta on tärkeää tietää työntekijöiden vahvuudet. Näin voidaan tukea yksilön kasvua ja kehitystä oikeanlaisella osaamisen johtamisella.

5. Autamme onnistumaan muutosjohtamisessa

Muutosneuvottelut tarkoittavat aina myös muutosta itse organisaatioon, sen rakenteisiin ja toimintoihin. Muutoksen inhimillisen puolen johtaminen on erikoisalaamme, ja teemme muutosjohtamisen valmennuksia tuhansille ihmisille vuosittain. Muutosjohtaminen tarkoittaa systemaattista toimintatapaa, jonka fokus on muutoksen inhimillisessä puolessa eli ihmisissä. Muutosjohtamisen tavoite on, että muutoksen kohteena oleva tiimi, yksikkö tai organisaatio hyväksyy ja omaksuu käyttöön ne ratkaisut, jotka muutoshankkeella halutaan toteuttaa.

Ota yhteyttä!  

Pyydä näkemystämme tai tarjousta. Me autamme sinua eteenpäin.

Antti Joutseno

Consultant Director, Executive Search

Myynti, Uudelleensijoitus

Suorahaku ja rekrytointi

040 541 0858
antti.joutseno@eezy.fi
Ota yhteyttä

Henna Pöri-Myllyniemi

Chief Business Officer

Uudelleensijoitus

044 767 1365
henna.pori@eezy.fi

Ota yhteyttä

Juri Röhr

Johtamisen valmentaja, valmennusohjelmat
Eezy Flow

040 521 9262
juri.rohr@eezy.fi

Ota yhteyttä

Sari Tuura

Osaamiskartoitukset, organisaatiorakenteet
Eezy Flow

045 275 6692
sari.tuura@eezy.fi

Ota yhteyttä

Kalle Ruuskanen

Johdon sparrit
Strategiat
Eezy Flow

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Heli Saarelainen

Muutosjohtaminen
Suorituksen johtaminen
Johdon sparrit
Eezy Flow

050 376 1139
heli.saarelainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tai jätä meille yhteydenottopyyntö!