Muutosturva- ja uudelleensijoituspalvelut

Mitä ovat muutosturva- ja uudelleensijoituspalvelut?

Muutosturva- ja uudelleensijoitus ovat palveluita, joita työnantaja voi hankkia työntekijälleen muutostilanteissa. Molemmat palvelut auttavat irtisanottua tai muutoksen edessä olevaa työntekijää työllistymään uudelleen.  Mutta mitä nämä palvelut tarkoittavat työnantajan kannalta? Tarjoamme työnantajille mahdollisuuden tukea muutoksen edessä olevaa työntekijää vastuullisin keinoin ja lakisääteiset velvollisuudet täyttäen. Myös työnantajakuvan kannalta on tärkeää, miten muutostilanteissa toimitaan. Työsuhteen päättyminen tulisi nähdä tärkeänä osana HR-prosessia aivan kuten rekrytointikin.

Työnantaja voi hankkia palvelun eri syistä; lakisääteisenä muutosturvapalveluna, työsopimuksen purkutilanteessa tai yhteisesti sovitun irtisanoutumisen yhteydessä. Myös uudelleensijoituspalvelu täyttää lakisääteisen muutosturvan velvoitteen. Annamme työnhakijalle henkilökohtaista tukea ja parhaat mahdolliset työllistymisen edellytykset.

 • Kohtaamme jokaisen henkilön yksilönä räätälöiden palvelua hänen tavoitteensa huomioiden.
 • Jaamme työnantajan huolen ja taakan muutoksesta ja työntekijöiden tilanteesta.
 • Tunnemme kaikkien henkilöstöryhmien tarpeet ja erityispiirteet, sekä vastaamme niihin.
 • Tarjoamme samalla kertaa valmennettaville valtakunnalliset työllistymismahdollisuudet ja työnantajille kattavan osaajapoolin.
 • Käytämme aina ajantasaista alueellista työmarkkinatietoa ohjaamaan työtämme ja kerromme siitä mielellämme palvelun aikana.

Lakisääteinen muutosturva

Tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotuilla on oikeus lakisääteiseen muutosturvapalveluun, kun työsuhteen ehdot täyttävät tietyt määritelmät. Muutosturvapalvelumme sisältää nopeaan työllistymiseen tähtäävää yksilöllistä uraohjausta. Valmennus muodostuu mm. muutostilanteen käsittelystä, työnhakutaitojen kehittämisestä, osaamisen tunnistamisesta sekä motivaation ja työelämätaitojen vahvistamisesta. Valmennettavan ainutlaatuiset työllistymismahdollisuudet luodaan yhdistämällä riittävän pitkä yksilöllinen tuki, laadukkaat digitaaliset työkalut, työmarkkinatieto ja konkreettiset kontaktit työnantajaverkostoon. 

Mitä laki sanoo? Työnantajan velvollisuus tarjota koulutusta tai valmennusta (Työsopimuslaki 7. luku 13 §) muuttui 1.1.2017 voimaantulevalla lailla siten, että tuotannollisella tai taloudellisella perusteella irtisanotuille tuli oikeus työnantajan kustantamaan yhden kuukauden palkan arvoiseen valmennukseen tai koulutukseen. Laki koskee yrityksiä, joissa työskentelee vähintään 30 henkeä, työsuhteet ovat kestäneet yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta työsuhteen päättymiseen mennessä ja henkilö on irtisanottu tuotannollis-taloudellisista syistä.

Yksilöllinen uudelleensijoituspalvelu

Uudelleensijoituspalvelu sisältää tavoitteellista ja yksilöllistä uraohjausta valmennettavan elämäntilanne huomioon ottaen. Palvelun voi hankkia eri syistä; lakisääteisenä muutosturvapalveluna, työsopimuksen purkutilanteessa tai yhteisesti sovitun irtisanoutumisen yhteydessä. Uudelleensijoituspalvelu täyttää lakisääteisen muutosturvan velvoitteen.

Yksilöllisessä valmennuksessa tarjoamme muutostilanteessa olevalle henkilölle henkilölähtöisesti kohdennetun prosessin, jossa haetaan parhaat mahdolliset valmiudet löytää uusi ura ja luottamus tulevaisuuteen. Toimimme vastuullisesti rakentaen pitkän aikavälin urasuunnitelmia valmennettavalle. Valmennus muodostuu muun muassa seuraavista pääteemoista:

 • muutostilanteen käsittely
 • työnhaku- ja työelämätaitojen kehittäminen
 • motivaation vahvistaminen
 • osaamisen tunnistaminen ja myyminen
 • osaamisen kehittäminen
 • työmarkkinatilanteen kartoittaminen
 • uudessa työssä aloittaminen

Miksi asiakkaamme ovat valinneet meidät uudelleensijoituksen kumppanikseen?

87 %

87 % osallistujista työllistyy uudelleen avullammme.

20

Meillä on 20 vuoden kokemus yksilöidyistä valmennussisällöistä.

32 t

Työllistämme​ 32 000 osaajaa vuosittain.

41

Toimimme 41 eri paikkakunnalla, joten tunnemme paikalliset työmarkkinat.

250

Teemme vuosittain noin 250 suorahakua. Löydämme piilotyöpaikat!

200

Meillä on lähes 200 asiantuntevaa valmentajaa.

Valmentajina työllistämisen ammattilaiset

Kanssamme työntekijän uudelleensijoitus tapahtuu vastuullisesti. Eezyllä työskentelee valtakunnallisesti kymmeniä valmentajia, joilla on vuosien kokemus erilaisten kohderyhmien työllistämisestä ja rekrytoinnista. Pyrimme aina valitsemaan valmennettavan avuksi hänen tilanteeseensa ja taustaansa parhaiten sopivat työllistämisen ammattilaiset.


Ota yhteyttä

Antti Joutseno

Consultant Director, Executive Search

Myynti, Uudelleensijoitus

Suorahaku ja rekrytointi

040 541 0858
antti.joutseno@eezy.fi
Ota yhteyttä

Henna Pöri-Myllyniemi

Chief Business Officer

Uudelleensijoitus

044 767 1365
henna.pori@eezy.fi

Ota yhteyttä

Maiju Holopainen

Service Manager

Uudelleensijoitus

040 592 9436
maiju.holopainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Huomioithan, että emme vastaanota työhakemuksia yhteydenottolomakkeiden kautta.
Mikäli etsit töitä, liity Osaajayhteisöömme ja olemme sinuun yhteydessä, kun osaamistasi vastaavia rekrytointeja aukeaa.