Henkilöarviointi suorahaussa

Onnistunut suorahaku kandidaatin näkökulmasta 

Onnistunut suorahaku ei tarkoita pelkkää toteutunutta työsopimusta – se on kokonaisuus monen eri ihmisen kokemuksista läpi prosessin. Tarkastelimme aiemmin suorahakua tämän päivän ilmiönä, ja suorahakua työnantajan näkökulmasta – nyt on aika katsoa, mistä asioista muodostuu onnistunut suorahaku kandidaatin perspektiivistä. 

Kandidaatti voi päätyä suorahakuprosessiin monesta eri lähtökohdasta. Jollekin työpaikan vaihto on valmiiksi ajankohtaista, ja tämä on jo saattanut aktiivisesti hakea avoimiin paikkoihin. Toinen taas on saattanut olla tyytyväinen nykyisessä roolissaan, mutta kiinnostunut paremmasta tarjouksesta sen tullessa esiin. 

Kandidaatin kokemus alkaa onnistuneesta yhteydenotosta

Kandidaatin hakuprosessi alkaa onnistuneella yhteydenotolla suorahakukonsultilta. 

Asiantuntevalla konsultilla on erinomaiset pohjatiedot työnantajasta, roolista ja työtehtävistä, jotka esitellään kandidaatille, hyvä taustatutkimus kandidaatista, ja siitä, mikä tarjottavassa tehtävässä saattaisi kiinnostaa juuri häntä. Tarjous on aina relevantti, kun suorahakuselvistys on tehty perinpohjaisesti ennen ensimmäistä yhteydenottoa. 

Koska omenaa ei vaihdeta omenaan, osaa asiantunteva konsultti nimetä kandidaatile juuri ne tekijät, jotka saavat kiinnostuksen heräämään. Uuden työmahdollisuuden on oltava jollain tapaa nykytilannetta parempi – ratkaisevat houkuttelevuustekijät voivat olla kehitystä asiantuntijuudessa, uuden oppiminen, organisaatiossa ylöspäin kiipeäminen, palkkakehitys tai organisaatio itsessään voi olla alan lippulaiva, sen taloustilanne tai omistajapohja houkutteleva. 

Tämän päivän kuuma peruna on mahdollisuus kehittää ja kehittyä. Halutaan yhä useammin päästä tekemään jotain sellaista, että oman käden jälki jää elämään ja näkyy selkeästi. 

Suorahaku on matalan kynnyksen prosessi passiivisellekin hakijalle 

Toisin sanoen, parhaimmillaan suorahaku toimii houkuttelijana sellaisillekin ihmisille, jotka eivät ole ajatelleet vaihtamista aiemmin tai aktiivisesti. Kandidaatin ei tarvitse ensimmäisen puhelun tai muun yhteydenoton päätteeksi tehdä päätöksiä, vaan hän saa rauhassa tutustua ennakkomateriaaliin, ja päättää sitten haluaako edetä prosessissa varsinaiseksi hakijaksi. 

Mikäli hakija mieltää tehtävän kiinnostavaksi, laitetaan kandidaatin CV tai LinkedIn-profiili eteenpäin potentiaaliselle työnantajalle, ja työhaastattelusta sovitaan. Suorahaussa ei enää kirjoiteta erillistä haku- tai motivaatiokirjettä, koska niin sanottu mätsääminen roolin ja kandidaatin välillä on jo tehty. Yleensä juuri sopivien paikkojen etsiminen ja hakemuskirjeiden kirjoittaminen ovat työnhakuprosessin työläimpiä vaiheita, ja suorahakuprosessissa ne ovat suoraan pois hakijan työpöydältä.

Matalan kynnyksen hakemisen puolesta puhuu myös se, että tavallisesti haastatteluprosessiin etenee suorahakuprosessin kautta vain 2-4 hakijaa, joten onnistumisprosentti on kandidaatilla jo lähtökohtaisesti avointa hakua suurempi, jossa hakijoita saatetaan haastatella kymmenittäin. 

Suorahaun konsultti on hakijan tuki ja turva läpi prosessin 

Tässä vaiheessa haku etenee potentiaalisen työnantajan kanssa, mutta suorahakukonsultti on sekä yrityksen, että hakijan tukena läpi prosessin. Eezy Personnelilla on käytössään huippulaitteet luottamuksellisille ja yksilöllisille kohtaamiselle. Helppokäyttöiset ja tietoturvalliset järjestelmät takaavat läpinäkyvän prosessin, jossa kaikki osapuolet tietävät aina missä mennään. 

Vaikka jokainen suorahakukontaktointi ei luonnollisesti selektiivisestä yhteydenotosta huolimatta johda varsinaiseen hakuun, jo se, että on asiantuntijan mielessä voi poikia tulevaisuudessa muita, houkuttelevampia tarjouksia. 

Joskus myös ensimmäinen yhteydenotto saattaa synnyttää kandidaatissa ajatuksia tulevaisuuden suhteen, ja haku saattaa tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi muutaman kuukauden kuluttua. Ovia ei siis kannata sulkea – konsulttien kanssa voi viestitellä omasta tilanteestaan jatkossa ja suhteita ylläpitää tällä tavalla. 

Eezy Personnelin suorahausta kandidaatin näkökulmasta: 

“Hakijana arvostin sitä, että prosessin aikana oli mahdollisuus keskustella tehtävästä tarkemmin – Sai myös tietoa siitä, missä mennään tai mitkä olivat valinnassa oleellisia pointteja. Lopussa arvostin sitä, että oli mahdollisuus saada henkilökohtaista palautetta”. 


Näin maksimoit mahdollisuutesi tulla löydetyksi: 

LinkedIn-profiili kuntoon 

Huolellisesti rakennettu ja ajantasainen LinkedIn-profiili edesauttaa hakijan mahdollisuuksia tulla suorahakukonsultin löytämäksi ja yhdistetyksi sopivaan avoimeen rooliin. LinkedIn-profiilissa kannattaa kuvailla mahdollisimman tarkasti edellisiä töitä ja työtehtäviä, kiinnostuksenkohteita ja aiempia työnantajia. 

Profiilia voi ajatella oman osaamisensa avoimena ilmoitustauluna. Passiivinen työnhakija voi merkitä oman profiilinsa “avoimeksi uusille haasteille” -merkinnällä, joka näkyy vain rekrytoijille. Aktiivinen hakija voi liittyä osaajayhteisöihin. Omalle verkoston kanssa kannattaa myös aktiivisesti keskustella LinkedinIssä – ikinä ei tiedä kenen yrityksessä saattaa olla hiljainen haku päällä. 

Varmista saavutettavuus

Mieti, kuinka sinuun saa yhteyden. Onko puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi vapaasti saatavilla, vai salattua tietoa? Vastaatko itsellesi tuntemattomiin numeroihin? Myös LinkedIn-viestejä kannattaa pitää aktiivisesti silmällä mahdollisia yhteydenottoja varten. 


Johanna Ahola

Senior Executive Search Consultant

Myynti

Suorahaku ja rekrytointi

040 073 9308
johanna.ahola@eezy.fi

Ota yhteyttä

Blogit