Uravalmennus kehittää ja kirkastaa osaamista

”Onnittelut uudesta työpaikasta” on lause, joka tuntuu näinä aikoina entistäkin hienommalta lausua. Me Eezyn uravalmentajat ja rekrytoijat saamme näillä sanoilla toivottaa asiakkaillemme onnea uuteen elämänvaiheeseen.

Kehitys synnyttää uusia työpaikkoja

Talouden epävarmuus on koskettanut kollektiivisesti kaikkia meistä eri puolella maailmaa. Muutosvoima ei kuitenkaan pysähdy, ja kehittyminen synnyttää uusia työpaikkoja. Kehittämisen tarve näkyy tällä hetkellä mm. palvelualan sektoreiden uudelleenmuotoilussa ja tuotteistamisessa sekä kestävän kehityksen eettisyysvaatimuksissa sekä yleisissä kulutuskäyttäytymisen muutoksissa. Myös työnteon tavat ovat muuttuneet. Hybridityössä asiantuntijuuden ja erikoisosaamisen arvostus tulee entisestään nousemaan.

Epävakaina aikoina yritykset tarvitsevat sisukkaita ja ammattitaitoisia tekijöitä, kokemuksen tuomaa asiantuntijuutta sekä innovatiivisia etulinjan kehittäjiä ja johtajia. Uravalmennuksessa me vastaamme työelämän haasteisiin; tunnistamalla, liikuttamalla sekä kehittämällä osaamista.

Osaajilla on uudenlaisia tarpeita

Työntekijät ovat tulleet tietoisemmiksi ja vaativammiksi työntekoon liittyvistä arvoista. Tästä syystä myös motivaatiotekijät ovat enemmän persoonaan sidottuja ja tunneperäisempiä. Suunnan muuttuminen näkyy siinä, että yhä useampi uravalmennukseen osallistuva ei hae vain palkkatyötä vaan itseään kiinnostavaa ja merkityksellistä työtä.

Oman osaamisen paketoiminen

Pelkästään hyvät työnhakutaidot eivät aina riitä. On tärkeää osata arvioida oman osaamisen kehittämisen tarvetta ja olla askeleen edellä työnhaussa ja kouluttautumisessa. Vaikutuksen tekee varmuus, joka syntyy persoonan sekä ammatillisen identiteetin yhdistelmästä.

Miten sitten tuoda tämä kaikki osaaminen esiin ns. henkilöbrändinä? Miten laajennetaan ja etsitään vaihtoehtoja sekä löydetään oikeat kanavat? Eezyn Uravalmennuksen asiantuntijat palvelevat sinua kautta maan. Uravalmennuksessa keskitymme osallistujan tilanteeseen, toiveisiin, taitoihin, tietoihin, tavoitteisiin sekä tunteisiin!

Kirsi Kutila, Eezyn uravalmentaja

Tämän blogin on kirjoittanut Kirsi Kutila, Eezyn projektipäällikkö ja uravalmentaja. Kirsi haluaa auttaa ja kannustaa kaikkia tekemään hyvää työtä!

”Meistä jokainen on arvokas juuri siinä paikassa, jossa itse tuntee onnistumista.”

        

Blogit