Uusi yhteistoimintalaki

YT-neuvottelut ovat uuden yhteistoimintalain myötä muutosneuvottelut

Yhteistoimintalaki on muuttunut vuoden 2022 alusta. Yhteistoimintalain uudistus tuo työpaikoille uuden jatkuvan vuoropuhelun käytännön ja parantaa vuorovaikutusta. Laki lisää myös henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia. Ennen kuin työnantaja tekee päätöksen henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavista asioista kuten työvoiman vähentämisestä, hänen on neuvoteltava työntekijöiden edustajien tai työntekijöiden kanssa. Aikaisemmin tätä neuvottelua on kutsuttu YT-neuvotteluksi, mutta vuoden 2022 alussa uudistetussa yhteistoimintalaissa prosessia kutsutaan muutosneuvotteluiksi.

Muutosneuvottelut eivät onneksi kuulu työnantajan perusarkeen ja täten niiden oikeaoppinen hoitaminen voi tuottaa yrityspäättäjälle ylimääräisiä työtunteja. Onneksi muutosneuvotteluihin ja niistä seuraaviin mahdollisiin muutosturva – ja uudelleensijoituspalveluihin on olemassa asiantuntijoita, joiden avulla muutostilanne saadaan vietyä läpi laadukkaasti edesauttaen yritystoiminnan menestyksekästä jatkumista. 

Mitä sinun tulee tietää uudesta yhteistoimintalaista?

Uutta yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksiin ja yhteisöihin, joiden palveluksessa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Säännöksiä henkilöstön hallintoedustajasta sovelletaan yrityksiin, joissa työskentelee Suomessa vähintään 150 työntekijää. 

Muutosneuvottelut säilyvät menettelytavoiltaan pääpiirteissään samanlaisina kuin aikaisemmassa laissa. Henkilöstön edustajan oikeus tehdä ehdotuksia ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja kuitenkin vahvistuu. 

Uusi yhteistoimintalaki muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:
1.    Jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä
2.    Neuvottelut muutostilanteissa (muutosneuvottelut)
3.    Henkilöstön edustaja yrityksen hallinnossa (hallintoedustaja)

Kuinka voimme olla tukenasi uuden yhteistoimintalain mukaisessa muutosneuvottelussa?

Vastuullinen työnantaja voi tarjota muutosturvapalvelua räätälöimällä sen ammattilaisen avulla eri henkilöstöryhmien tarpeisiin. Suosittelemme muutosturvapalveluksi uravalmennusta, koska se palvelee henkilöstöä kattavasti erilaisissa uran vaiheissa. Henkilöstön tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi palvelua kannattaa tarjota myös lakisääteisen muutosturvan ulkopuolelle jäävälle irtisanottavalle henkilöstölle.

Jotta muutosturvapalvelu voidaan suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti kaikille henkilöstöryhmille, siitä on hyvä keskustella palvelua tuottavan tahon kanssa jo ennen muutosturvaneuvottelujen alkamista. Muutostilanteen aikainen viestintä henkilöstölle tarjottavasta tuesta vaikuttaa paljon irtisanottavan ja jäljelle jäävän henkilöstön kokemukseen.

 Olemme kokenut toimija

Olemme tuottaneet yrityksille useiden vuosikymmenien ajan laadukkaita uudelleensijoitus- ja muutosturvapalveluja. Laajan toimipaikkaverkostomme sekä ajantasaisen työmarkkinatiedon ansiosta olemme erittäin hyvin perillä eri alueiden työllisyystilanteesta.

 Rekrytointi- ja koulutuspolut

Tarjoamme valmennettavalle ainutlaatuiset rekrytointi- ja koulutuspolut. Rekrytoimme henkilöitä kaiken tyyppisiin ja kestoisiin tehtäviin, joten palvelumme soveltuu niin työntekijöille kuin johtajille. Toteutamme omia koulutuksia sekä teemme yhteistyötä valtakunnallisesti usean oppilaitoksen kanssa.

 Mahdollistamme onnistumisia

Palvelun aikana uuden ratkaisun on saavuttanut:

  • 92 % johtajista
  • 93 % toimihenkilöistä ja ylemmistä toimihenkilöistä
  • 76 % työntekijöistä

  Palvelumme vaikuttaa

Olemme saaneet palautetta valmennuksen asiakkailtamme:

  • NPS 58
  • Valmentajien ammattitaito 4,8 / 5
  • Palvelusta koettu hyöty 4,3 / 5

Ota yhteyttä

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Uudelleensijoituspalvelussa tavoitteena on kaikkien osapuolten tyytyväisyys. Tiedostamme, että muutoksella rakennetaan yrityksen liiketoiminnan ja henkilöstön tulevaisuutta. Onnistu kanssamme!

Antti Joutseno

Consultant Director, Executive Search

Myynti, Uudelleensijoitus

Suorahaku ja rekrytointi

040 541 0858
antti.joutseno@eezy.fi
Ota yhteyttä