Henkilöarviointi osana suorahakua

Henkilöarviointi helpottaa päätöksentekoa suorahakuprosessin loppuvaiheessa. Henkilöarvioinnin avulla saadaan arvokasta tietoa hakijaehdokkaiden toimintatyylistä, työpersoonasta, sitoutuneisuudesta, yhteistyökyvystä, viestintämalleista ja esimerkiksi johtamistyylistä. Eli kaikista sellaisista asioista, jotka eivät välttämättä välity perinteisen työhaastattelun puitteissa.

Luotettava tapa arvioida soveltuvuutta – työnkuva sekä kulttuuri huomioiden

Menestyneet yritykset koostuvat työntekijöistä, jotka viihtyvät työssään ja yrityksen kulttuurissa. Henkilöarvioinnilla voidaan selvittää, miten kandidaatti loistaisi juuri kyseisessä organisaatiossa ja kulttuurissa. 

Henkilöarvioinnissa hyödynnetään useita toisistaan riippumattomia menetelmiä, joilla kerätään tietoa kandidaatista. Arviointeja kustomoidaan hakuun ja tehtävän tasoon sopivaksi. Menetelminä käytetään esimerkiksi ryhmätilanteita, motivaatiokyselyitä, kykytestejä, psykologin haastatteluja ja muita tutkimusdataan perustuvia psykologin käyttöön tarkoitettuja menetelmiä.

Henkilöarviointi suorahaussa tuo kattavaa lisätietoa kandidaatin erityisosaamisesta ja mahdollisista kehitysalueista. Henkilöarviointiin erikoistunut psykologi analysoi tulokset luotettavasti ja mahdolliset virhemarginaalit huomioiden, ja tekee koosteen asiakasyritykselle sekä kandidaatille itselleen. Koosteen yhteydessä psykologi kirjoittaa lausunnon kandidaatin soveltuvuudesta tehtävään.

Arvokasta tietoa myös kandidaatille itselleen

Kandidaatin näkökulmasta henkilöarvioinnin kooste on mahdollisuus perinteistä kattavampaan palautteeseen, jonka pohjalta voi kehittää omaa itsetuntemusta. Joskus kandidaatti huomaa prosessin aikana, ettei rooli olekaan välttämättä itselle paras mahdollinen. Asian oivaltaminen tässä vaiheessa on kaikkien etu.

Onnistuneen suorahaun ja sen ohessa suoritetun henkilöarvioinnin lopputuloksena käteen jää kattava tietopaketti, joka auttaa tärkeän rekrytointipäätöksen tekemisessä. Huolellisesti suunnitellun ja toteutetun henkilöarvioinnin hyödyt eivät rajaudu pelkästään rekrytointiprosessiin. Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää myös siinä vaiheessa, kun kandidaatti on vastaanottanut työtarjouksen. Henkilöarviointi tuo myös tietoa siitä, millaista tukea ja ohjausta uusi työntekijä tulee tarvitsemaan uudessa roolissaan ja perehdytyksessä.

Eezy Personnelin Senior Executive Search Consultant Johanna Ahola uskoo, että Eezy Personnelin vahvuus suorahaun kumppanina on asiantuntijoiden henkilökohtainen lähestymistapa ja ihmisten kohtaamisen taito. Asiakkailta on tullut kiitosta varsinkin palautteiden selkeydestä ja valmiudesta asiakkaan monipuoliseen tukemiseen.

“Meillä on talon sisällä omat sertifioidut psykologit, jotka tekevät kaikki henkilöarviointimme. Tällöin varmistumme siitä, että psykologit ovat aina osa prosessia ja suorahaun tiimiä alusta saakka”, Ahola kertoo. 

Johanna Ahola

Senior Executive Search Consultant

Myynti

Suorahaku ja rekrytointi

040 073 9308
johanna.ahola@eezy.fi

Ota yhteyttä

Blogit