Suorahakutiimi auttaa onnistumaan rekrytoinnissa

Kun kilpailu kärkiosaajista kovenee, asiantuntevan suorahakukumppanin merkitys rekrytoinnissa korostuu. Suorahakutiimi auttaa passiivisten hakijoiden aktivoinnissa ja oikeiden osaajien houkuttelussa. 

Suorahaku on rekrytointimuotona yleistynyt niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Suorahaussa sopivia ehdokkaita etsitään hiljaisesti julkisen haun rinnalla tai kokonaan julkisen haun ulkopuolelta. Tällä varmistetaan kovimpien osaajien ja oikeanlaisen kompetenssin löytyminen mahdollisimman tehokkaasti. Johtaja- ja johtoryhmätasolla on aiemminkin ollut tavallista, että rekrytointi toteutetaan suorahakuna. Nykyään myös asiantuntijatason suorahaku koetaan usein tarpeelliseksi muun muassa joillain aloilla kasvavan osaajapulan vuoksi. 

Muuttuva maailmantilanne ja taloudellinen epävarmuus saavat työntekijät ja yritykset tarkastelemaan isoja valintojaan nyt entistä kriittisemmin. Yrityksissä tämä näkyy harkitumpina rekrytointeina, ja työntekijöissä työpaikan vaihtamisen korkeana kynnyksenä. Organisaatioiden vaatimukset työntekijöitään kohtaan ovat siis korkealla, mutta niin ovat myös hakijoiden toiveet työnantajaansa kohtaan. Yhä useampi hakija on kiinnostunut palkan ja työnkuvan lisäksi myös potentiaalisen työnantajansa arvoista ja yrityskulttuurista. Suorahakukonsulttimme panostavat aina huolelliseen taustatyöhön. Ehdokkaalle palvelumme näkyvät henkilökohtaisena lähestymisenä, ja heille esitettävät houkuttelevuustekijät ovat tarkasti mietittyjä.

Research-konsultti käyttää luovia keinoja osaajien löytämiseen

Eezy Personnelilla suorahaun tiimissä toimii suorahakukonsultin työparina aina research-konsultti, jonka tehtävänä on etsiä toimeksiantajan kanssa määriteltyä profiilia ja hakukriteereitä parhaiten vastaavat osaajat. Ehdokkaita etsitään aina useita eri kanavia hyödyntäen.

Research-konsultin hyödyntäminen suorahauissa mahdollistaa jokaisen kiven kääntämisen ja luovemman ajattelun ehdokkaiden etsimisessä. Pienemmälle paikkakunnalle ehdokasta voidaan esimerkiksi etsiä potentiaalisten paluumuuttajien joukosta. Samoin suorahauissa voidaan tarvittaessa kartoittaa ulkosuomalaisia osaajia, joilla on sidoksia Suomeen. Research-konsulteillamme on laajat verkostot sekä monipuolista osaamista eri aloista sekä yritysmaailmasta. Heiltä löytyy siis tehokkaita keinoja laajentaa potentiaalisten hakijoiden joukkoa.

Eezy Personnelin suorahakutiimi auttaa:
  • Nostamaan avainasiat avoimen työpaikan kuvaukseen
  • Määrittelemään hakijan osaamiskriteerit
  • Tuomaan esiin yrityksen ja roolin uniikit houkuttelevuustekijät
  • Löytämään parhaiten sopivat ehdokkaat
Blogit