Yrityskulttuuri on tärkeä houkuttelevuustekijä suorahaussa

Yrityskulttuurilla ja sen sanoittamisella on merkittävä rooli rekrytoinnin ja suorahaun onnistumisessa. Yrityskulttuuri on osa meidän jokaisen työntekijäkokemusta. Se on organisaation sisäinen code of conduct, joka kuvastaa organisaation arvoja, normeja ja käyttäytymistapoja, ja heijastuu läpi koko liiketoiminnan – strategiasta johtamiseen.

Houkuttelevuustekijöitä tarkasteltaessa yrityksen identiteetti, strategia, arvot ja vallitseva yrityskulttuuri nousevat merkittävään rooliin. Suorahakukandidaatit ovat harvoin etsimässä aktiivisesti itse töitä. Työpaikan vaihtoa harkittaessa monella kandidaatilla on tarkat kriteerit uudelle työyhteisölle ja siellä viihtymiselle. Viimeistään henkilöarviointivaiheessa kandidaatit usein kysyvät suorahakukonsultilta rehellistä mielipidettä hakevan organisaation kulttuurista.

Yrityskulttuurin merkitys suorahaussa

Suorahaussa on tärkeää huomioida paitsi ehdokkaan pätevyys ja kokemus, myös hänen sopivuutensa yrityksen kulttuuriin. Tämä vaatii yritykseltä syvällistä itsetuntemusta sekä kykyä viestiä omista arvoistaan ja toimintatavoistaan.

Suorahakuprosessi on yrityksen mahdollisuus löytää parhaat osaajat markkinoilta, vahvistaa omaa yrityskulttuuriaan ja rakentaa kestäviä, tuottavia työsuhteita. Tämä vaatii yrityskulttuurin merkityksen ymmärtämistä ja sen huomioimista kaikissa rekrytoinnin vaiheissa.

  • Kulttuuri Fit tarkoittaa hakijan sopivuutta suhteessa haluttuun yrityskulttuuriin.
  • Kulttuuri Add tarkoittaa hakijan mukanaan tuomaa kulttuurillista pääomaa tai ominaisuuksia.

Onnistuneempaa rekrytointia

Rekrytointi on yksi merkittävistä yrityskulttuuriin suoraan vaikuttavista prosesseista organisaatiossa. Yrityskulttuurin ymmärtäminen ja hyödyntäminen suorahaussa on avain onnistuneempiin rekrytointeihin.

Onko yrityksesi kiinnostunut hyödyntämään yrityskulttuurin voimaa suorahaussa? Leidenschaft Oy:n ja Eezy Personnel Oy:n asiantuntijat auttavat yritystäsi houkuttelemaan oikeanlaisia osaajia sekä vahvistamaan yrityskulttuuria.

Tutustu tarkemmin

Keskustellaanko aiheesta?

Johanna Ahola

Senior Executive Search Consultant

Myynti

Suorahaku ja rekrytointi

040 073 9308
johanna.ahola@eezy.fi

Ota yhteyttä

Laura Jalasto

Executive Search Consultant

Myynti

Suorahaku ja rekrytointi

050 514 1188
laura.jalasto@eezy.fi

Ota yhteyttä

Blogit