Uudelleensijoituspalvelu auttaa muutostilanteessa

Muutosneuvottelut koskettavat nyt monia, ja ne herättävät aina paljon kysymyksiä tulevaisuudesta. Etenkin, jos irtisanominen konkretisoituu omalla kohdalla, on hyvä tietää, minkälaista tukea on saatavilla muuttuneeseen tilanteeseen.

Työnhausta ja urasuunnittelusta ei tarvitse selvitä yksin. Tiesitkö, että tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotuilla on oikeus muutosturvapalveluun, jos työsuhteen ehdot täyttävät tietyt määritelmät? Lakisääteinen muutosturvapalvelu sekä työnantajalla vapaaehtoinen, räätälöitävissä oleva uudelleensijoituspalvelu, auttavat työllistymään uudelleen. Tilanteesta riippuen palvelun ja sen tarjoajan valitsee joko työnantaja tai työnhakija itse.

Muutosturva- ja uudelleensijoituspalvelumme on auttanut monia asiakkaitamme löytämään uuden suunnan. Yrittäjä Tatu Pajulalle uudelleensijoituspalvelun tarve tuli eteen yllättäen. Muutos ei kuitenkaan ole aina huono juttu. ”Tilanne voi olla myös mahdollisuus tehdä jotain aivan muuta elämässä”, Pajula sanoo. Nykyisin Pajula toimii yrittäjänä tarjoten golf-palveluita yksityistunneista yritystapahtumiin.

Uudelleensijoitus on muutakin kuin työnhakua

Tarjoamme asiakkaillemme nopeaan työllistymiseen tähtäävää yksilöllistä uraohjausta. Palveluumme kuuluu henkilökohtainen valmentaja, joka auttaa kartoittamaan vaihtoehtoja, etsimään uutta suuntaa, sekä kasvattamaan itsetuntemusta ja itseluottamusta muutostilanteessa. Uudelleensijoituspalvelun avulla Pajula koki saavansa tukea ja rohkaisua lähteä tavoittelemaan kokonaan uutta urasuuntaa yrittäjänä.

”Prosessi tarjosi hyvät mahdollisuudet keskustella omista ajatuksista ja suunnitelmista koskien tulevaisuuden mahdollisuuksia.”

Muutos on mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan, mitkä ovat omat vahvuudet sekä toiveet tulevaisuudesta. Uuden työpaikan lisäksi uusi suunta voi hyvin löytyä koulutuksen tai yrittäjyyden parista. Pajula kokee, että konkreettisin hyöty jonka hän sai uudelleensijoituspalvelusta, oli apua oman brändin rakentamiseen sekä hyviä kanavia verkostoitumiseen. Vinkkinä muutostilanteessa tällä hetkellä oleville Pajula haluaa muistuttaa, että pienetkin askeleet vievät kohti tavoitteita.

Mikä on uudelleensijoituspalvelu ja lakisääteinen muutosturva?

  • Muutosturva- ja uudelleensijoituspalvelut auttavat irtisanottua tai muutoksen edessä olevaa työntekijää työllistymään uudelleen.
  • Uudelleensijoitus on työnantajan vapaaehtoisesti työntekijälleen hankkima palvelu, joka sisältää räätälöitävissä olevaa uraohjausta.
  • Tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotuilla on oikeus lakisääteiseen muutosturvapalveluun, jos työsuhteen ehdot täyttävät tietyt määritelmät.

Mitä laki sanoo? Työnantajan velvollisuus tarjota koulutusta tai valmennusta (Työsopimuslaki 7. luku 13 §) muuttui 1.1.2017 voimaantulevalla lailla siten, että tuotannollisella tai taloudellisella perusteella irtisanotuille tuli oikeus työnantajan kustantamaan yhden kuukauden palkan arvoiseen valmennukseen tai koulutukseen. Laki koskee yrityksiä, joissa työskentelee vähintään 30 henkeä, työsuhteet ovat kestäneet yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta työsuhteen päättymiseen mennessä ja henkilö on irtisanottu tuotannollis-taloudellisista syistä.


Blogit