Yrityskulttuuri on tärkeä houkuttelevuustekijä suorahaussa

Yrityskulttuurilla ja sen sanoittamisella on merkittävä rooli rekrytoinnin ja suorahaun onnistumisessa. Yrityskulttuuri on osa meidän jokaisen työntekijäkokemusta. Se on organisaation sisäinen code of conduct, joka kuvastaa organisaation arvoja, normeja ja käyttäytymistapoja, ja heijastuu läpi koko liiketoiminnan – strategiasta johtamiseen. Houkuttelevuustekijöitä tarkasteltaessa yrityksen identiteetti, strategia, arvot ja vallitseva yrityskulttuuri nousevat merkittävään rooliin. Suorahakukandidaatit ovat harvoin etsimässä

Onnistunut suorahaku kandidaatin näkökulmasta 

Onnistunut suorahaku ei tarkoita pelkkää toteutunutta työsopimusta – se on kokonaisuus monen eri ihmisen kokemuksista läpi prosessin. Tarkastelimme aiemmin suorahakua tämän päivän ilmiönä, ja suorahakua työnantajan näkökulmasta – nyt on aika katsoa, mistä asioista muodostuu onnistunut suorahaku kandidaatin perspektiivistä.  Kandidaatti voi päätyä suorahakuprosessiin monesta eri lähtökohdasta. Jollekin työpaikan vaihto on valmiiksi ajankohtaista, ja tämä on